Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en activiteitencommissie

De MedezeggenschapsRaad (MR) is een onafhankelijke raad binnen iedere school, die het overleg tussen de verschillende geledingen en het bevoegd gezag op gang brengt en houdt. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid, en bestaat op onze school uit twee ouders, en één leerkracht en directeur. De notulen van de vergaderingen zijn op aanvraag beschikbaar bij de MR. De vergaderingen kunnen door elke ouder bijgewoond worden. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in een reglement dat opvraagbaar is bij de directie. Daarnaast is er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin de scholen ondergebracht bij Proo een afvaardiging hebben. Uit iedere MR van de Proo scholen zitten hierin afgevaardigden (een ouder en een leerkracht).

Teamgeleding

Eefje Keulen (directeur)
Caroline de Rek (notulist)

Oudergeleding

Leonie Scholtz
Stephanie van den Dool

Activiteitencommissie

Naast de MR functioneert er ook een Activiteiten Commissie (AC) op school. Deze commissie vervult een belangrijke rol binnen onze school en zij maakt deel uit van de ouderraad. De leden van de AC assisteren onder andere bij allerlei schoolse activiteiten, zoals het Kerst-, Paas,- en Sinterklaasfeest.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.