Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

Nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Natuurlijk

nieuwsgierig!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Communicatie met ouders

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor de school. De EVMS: dat zijn we samen. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders.

De school doet dan ook een beroep op ouders om zich voor diverse activiteiten in te zetten. Bij de start van het schooljaar wordt gevraagd een opgave te doen van beschikbare hulp tijdens (na)schoolse activiteiten. Ouders kunnen actief zijn als hulpouder, bijvoorbeeld bij het lezen of knutselen en ouders kunnen ook zitting nemen in het de medezeggenschapsraad, ouderraad en in de activiteiten commissie.

Ouders zijn altijd welkom bij team en directie om een afspraak te maken voor het inwinnen en delen van informatie over de ontwikkeling van hun kinderen of andere schoolzaken. Naast de website gebruiken wij de app Parro als communicatiemiddel tussen ouders en school. Deze app is ‘AVG-proof’. We garanderen niet dat wij altijd dezelfde dag reageren, zeker als het na 17.00 uur, een weekend of een vakantie betreft.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.